กรีนฟรี (บาท)
วันธรรมดา - Visitor : 1,400 บาท

วันหยุด, วันหยุดนขัตฤกษ์ - Visitor :

 หลังเวลา 11.30น.

2,200 บาท

1,800 บาท

อุปกรณ์เช่า (บาท)
กอล์ฟเซ็ต : 800 บาท
พัตเตอร์ : 120 บาท
รองเท้า : 200 บาท
ร่ม : 50 บาท
อื่นๆ (บาท)Other
แคดดี้ : 350 บาท
รถกอล์ฟ : 700 บาท