ห้องอาหาร

    Chuan Chom Restaurant ห้องอาหารที่ยาวที่สุดถึง 60 เมตร สามารถรองรับนักกอล์ฟได้ถึง 400 ท่าน ต้อนรับทั้งนักกอล์ฟและบุคคลทั่วไป ด้วยพาโนรามิกวิวของสนาม เหมาะแกการคุยธุรกิจหรือสังสรรค์กับเพื่อนด้วยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์