ห้องชงโค 

                 ต้อนรับนักกอล์ฟและผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 ท่าน ด้วยวิวสนามกอล์ฟและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และมีห้องน้ำในตัว

  ห้องชงโค ชั้น 2
  (Capacity) จัดอาหารถายนอก จัดอาหารภายใน
  Theatre 118

80

  Classroom 54

45

  Banquet 66

54

  U-Type 24

24