ห้องช่อม่วง 

                 ห้องช่อม่วงสามารถจัดเวทีใหญ่ ต้อนรับแขกได้ถึง 180 ท่าน แบ่งย่อยได้ถึง 3 ห้องสำหรับกลุ่มเล็กๆ มีอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการสัมมนา จนถึงงานเลี้ยงทุกประเภท

  ช่อม่วง 1, 2, 3  / ชั้น2

ห้อง จัดอาหารภายนอก จัดอาหารภายใน
 ช่อม่วง 1, 2, 3 (ความจุ)  

 

   Theatre 210

190

   Classroom 126

117

   Banquet 144

126

 ช่อม่วง 1, 2 (ความจุ)  

 

   Theatre 210

100

   Classroom 126

63

   Banquet 144

72

  ช่อม่วง 2,3 (ความจุ)  

 

   Theatre 160

130

   Classroom 90

81

   Banquet 108

90

  ช่อม่วง 2 หรือ 3 (ความจุ)  

 

   Theatre 70

40

   Classroom 36

27

   Banquet 38

18

 

  * THEATER ROOM 2 COLUMN 1 ROW

  * CLASS ROOM, FUNCTION ROOM 3 COLUMN / 1 ROM